Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
  • Scenarier
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Opmærksomhed faktorer:

For hvert scenarie identificeres risici ud fra en sammenligning af konsekvens og sandsynlighed.
De økonomiske konsekvenser ændres alt efter aktiviteternes art.
Der skelnes mellem kontor-, lager-, værksted- entreprenør- og produktionsaktiviteter.

Konsekvens: 
1) Meget lav: Mindre aktivitetsstop ≤ 1 dag. (tab mindre end 0,1 MDKK).
2) Lav: Større aktivitetsstop ≤ 1 dag. (tab mellem 0,1 og 0,5 MDKK).
3) Medium: Større aktivitetsstop ≤ 1 uge. (tab mellem 0,5 og 1,0 MDKK).
4) Høj: Større aktivitetsstop ≤ 1 måned. (tab mellem 1,0 og 5,0 MDKK).
5) Meget Høj:  Større aktivitetsstop ≥ 1 måned. (tab større end 5,0 MDKK).

Sandsynlighed:
1) Usandsynlig: Scenariet opstår 10-50 år.
2) Kan Hænde: Scenariet opstår 5-10 år.
3) Regelmæssigt: Scenariet opstår 1 gang om året.
4) Ofte: Scenariet opstår 1 gang om måneden.
5) Altid: Scenariet opstår 1 gang om ugen. 

Kvalitets Score:
Eksisterende kvalitet kontroller og sikring indgår i vurderingen.
Sandsynlighed og konsekvens vurderes før effekt af eksisterende kontrol og sikringer.
Der skelnes mellem brutto og netto risiko.