Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
• Operativ Risikostyring
  Scenarier
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Operativ Risikostyring

Operativ Risiko Analyse / Enterprise Risk Management (ERM)

Indledning: 
Vi lever i en verden med tiltagende kompleksitet og hurtige forandringer, hvilket gør behovet for risikoledelse og risikostyring stort. Kriser og udfordringer kommer hurtigt og til tider uventet.
Det er vigtigt at være opmærksom på og se faresignalerne i tide samt at være forberedt. Risikoledelse og risikostyring gennemgår både strategiske og operative risici, samt de redskaber, der kan anvendes til at styre disse. Risikoledelse og risikostyring er et redskab til enhver, der arbejder med virksomhedernes organisationernes interne risikoledelse og risikostyring.
 
Hvad skal der til for at samarbejde med RTM skal blive en vellykket succes. Dette kan ske gennem efterfølgende 4 fokusområder og anvendelse af dette analyseværktøj
 
Vi ser 4 væsentlige elementer eller fokusområder som er med til at skabe eller transformere forandring internt i en virksomhed:
 

  • Forretningskontinuitet
  • Risikostyring
  • Styring af sikkerhed
  • Krisestyring
Der er gennem disse fokusområder vi kan overtage og forbedre en virksomheds operative og forsikringsmæssige program.
Uanset om der skal bygge helt fra bunden eller forbedring af et eksisterende risikostyringsprogram er det de samme fokusområder er det forretningskontinuitet, risikostyring, styring af sikkerhed eller krisestyring man er mest sårbar overfor.
 
Vores fokus områder er forsikre jeres driftstab ifm forretningskontinuitet og videreudvikle jeres risikostyring, komme med input ifm styring af sikkerhed samt bedrage ifm krisestyring. Dette gennem en fælles proces for overholdelse og målinger af de respektive arbejdsgange.
Analysemetode er gennemgang i forbindelse med en proces omhandlende operativ risikostyring eller den engelske betegnelse entreprise risk management.