Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
  Varegruppeskema
  Sikringsniveau
  AIA installationserklæring
  Tågesikring
  Referencer
  ITV sikring
  • Havnesikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Sikring af havneområder i Danmark

Havnesikkerhed

 

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har i 2002 vedtaget at alle havne og skibe i international fart, inden 1. juli 2004 skal have gennemført en række tiltag med henblik på sikringsforanstaltninger imod terror.

 

Disse regler er beskrevet i ISPS (The international ship and port facility security code) og i SOLAS kap. XI-2 samt Trafikministeriets "bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter".

 

I reglerne fremgår hvad havnene skal varetage eller koordinere med andre myndigheder.

 

Alle havne med international fart er omfattet af disse regler og skal i samarbejde med det lokale politi udarbejdet sårbarhedsanalyse og sikringsplan for havnen.

 

Efterfølgende skal Kystdirektoratet godkende disse og registreret virksomheden på IMO's hjemmeside som godkendt havn, med oplysninger.