Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
• Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
  Indholdsfortegnelse version 3.0
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Risikoanalyseskema
Kommuner & Regioner (Version 3.0)

Indledning
Risikoanalyseskemaet har til formål at registrere risikoforholdene på de enkelte institutioner, hvor kommunen/regionen har aktiviteter.

Der er, ved udformningen af skemaet, taget hensyn til de områder, hvor der erfaringsmæssigt oftest opstår skader.
Risikoanalyseskemaet udfyldes normalt i forbindelse med indsamling af risikooplysninger ved en forsikringsmæssigt sikkerhedsvurdering foretaget af Nordic Risk Consulting.
Efterfølgende udarbejder Nordic Risk Consulting en egentlig "Tingskade Risikorapport", og for de største institutioner ligeledes en EML tabsestimering, i samarbejde med jeres forsikringsmægler og revisionsfirma.

Denne del af risikostyringsprocessen kan også forløbe på den måde, at skemaet udfyldes af institutions-/afdelingslederen med hjælp fra den pågældende risikostyringskoordinator.

Skemaet sendes i udfyldt stand til risikostyringskoordinatoren, der vurderer oplysningerne om risikoforholdene i relation til skadehændelser, som f.eks. brand og tyveri etc.
Prioteringen og vurderingen bør ske i samarbejde med den person, der har udfyldt skemaet.
Såfremt vurderingen giver anledning til skadeforebyggelse, bør det aftales, hvorledes denne skal gennemføres og hvornår den pågældende sikring er udført.
Dette kan tillige ske i samarbejde med Nordic Risk Consulting eller den pågældende forsikringsmægler og revisionsfirma.

Risikoanalysen erstatter ikke det egentlige bygningssyn, hvor bygningerne gennemgås af teknikere, og indeholder derfor ikke spørgsmål, der naturligt indgår i bygningssynet.

Skema for registrering af risikoforhold
Skemaet har til formål, at give risikostyringskoordinatoren et godt overblik over risikoforholdene på den enkelte institution, og skal endvidere anvendes ved prioriteringen af risikostyringsindsatsen.

Det er vigtigt, at skemaet udfyldes i overensstemmelse med virkeligheden, selvom man samtidig erkender, at der er forhold, som kunne være bedre eller ting man har forsømt hidtil.

Fremtidens muligheder er mere interessante end fortidens eventuelle manglende sikring, og skemaet giver mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringen af risikoen.
Funktionsområde
Institutioner og afdelingens med børnepasning inkl. SFO, skole, kontor, mødested for hjemmehjælpere eller lign., dagplejedepot, døgninstitution, kantine, aftenskole, kommunale værksteder eller andre aktiviteter så som sport- og svømmehaller, metalbearbejdning med svejsning, træbearbejdning, stearinlysproduktion eller anden aktivitetet.


Indholdsfortegnelse
For nærmere information kontakt:
Nordic Risk Consuting
Maj 2006