Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
• Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Mulige spørgsmål - kender du svarene?


1. Frygter du en brand på virksomheden kan standse produktionen og den fremtidige eksistens.

2. Er du sikker på at der er den rette og nødvendige holdning ifm brandforebyggelse mellem de ansatte og ledelsen.

3. Er der etableret en egen selvinspektion af alle de sikrings og sikkerhedsmæssige systemer på virksomheden.

4. Vil et indbrud / tyveri på virksomheden få stor konsekvens på virksomheden.

5. Holdes der årligt møde på virksomheden ifm sikring og sikkerhed af virksomhedens aktiver.

6. Er I bevist om at virksomheden vil overleve efter en større katastrofal skadeshændelse.

7. Vil en dårlig omtale af virksomheden belaste og true virksomhedens image på langt sigt.

8. Kan virksomhedens aktiver og dermed produktion genetableres efter 12 mdr.

9. Er der en beskrevet risicipolitik / sikring-og sikkerhedspolitik beskrevet for jeres virksomhed.

10. Er der etableret adgangskontrol til virksomhedens område.

11. Er der installeret et tyverialarmanlæg ifm adgang til jeres bygninger
 
12. Har I på hele virksomheden installeret et automatisk brandalarmerings anlæg med alarmoverførsel til brandvæsenet.

13. Har I beskyttet hele virksomheden med et automatisk sprinkleranlæg med alarmoverførsel til brandvæsenet.

14: Har i beskyttet jeres centrale edb anlæg i virksomheden optimalt med et automatisk rumbeskyttelsesanlæg.

15. Har i etableret en alarmerings- og katastrofeplan for virksomheden der tager højde for alle hændelse ved og efter en større katastrofe.

16. Foretager I årligt termografering af jeres vitale eltavler inkl. styretavler til produktionsanlæggene.

17: Foretager i regelmæssigt egen kontrol af alle brandsektionadskillelse inkl. rør og kablegennemføringer i samme type vægge.

18. Foretager i årligt servicering af alt håndslukningsudstyr på virksomheden.

19: Er der opsat flugtvejsskilte overalt på virksomheden i henhold til krav fra myndighederne.

20: Opfylder virksomheden alle brandmæssige myndighedskrav i holdhold til den aktuelle aktivitet uden der nogen former for dispensationer.

21. Vil der fra myndighederne ved genetablering af virksomheden efter en større skade, blive stillet yderligere krav til brandsikring eller andre sikkerhedsmæssige krav ifm virksomheden genetablering.

22. Har den lokale brandmyndighed kendskab til jeres risici ved regelmæssig brandsyn på virksomheden.

23. Er der etableret en politik ifm fremmed håndværkeres arbejde på virksomheden i form af en forskrift for varmt arbejde.

24. Er der etableret en sikker håndtering med rygeforbud i jeres vitale produktions og lagerbygninger og ved særlige risikofyldte udvendige anlæg.

25. Er der giver instruks til de ansatte med skriftlige forholdsregler ved brand og indbrud /trussel inkl. brand-og evakueringsinstruks.

Opdateret marts 2006