Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
  Beskyttelse af aktiver
  Risikostyring - Hvorfor?
  Total risiko
  Selskabsstyring
  • Sikringsniveauer
  Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

De 6 sikringsniveauer:

Forsikringsselskaberne indføre fra 1/7 2005 ny betegnelse på sikringsniveauerne. Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves. Jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræves.
 
Der er i alt 6 sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste.

Når du kender dit sikringsniveau, kan du se de krav, dit forsikringsselskab stiller til din indbrudssikring.

Nye sikringsniveauer

Gamle sikringsniveauer

Sikringsniveau 10

Sikringsniveau I

Sikringsniveau 20

Sikringsniveau II

Sikringsniveau 30

Sikringsniveau III

Sikringsniveau 40

Sikringsniveau IV

Sikringsniveau 50

Sikringsniveau V

Sikringsniveau 60

Sikringsniveau VI

Du skal dog være opmærksom på, at dit forsikringsselskab kan kræve yderligere sikring, end den der er beskrevet her.
 
Dit endelig sikringsniveau og den aktuelle sikring er altid en aftale mellem dig og dit forsikringsselskab.

For nærmere information kontakt Nordic Risk Consulting 

Kilde: Forsikrings & Pension 2005