Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
  Varegruppeskema
  Sikringsniveau
  AIA installationserklæring
  • Tågesikring
  Referencer
  ITV sikring
  Havnesikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

SIKKERHEDSBRANCHEN’s retningslinier for projektering og installation af tågegeneratorer.

Nye regler fra Forsikring & Pension nedsætter risikoen for blindalarmer på grund af tågesikring. Brandchef opfordrer slutbrugerne til at benytte seriøse leverandører og installatører.

Nye regler fra Forsikring & Pension vil i fremtiden sikre, at de lokale beredskabschefer kender til adresserne med tågesikring, fordi installatører nu har en indberetningspligt. Tidligere gjorde mange det frivilligt. I statistikkerne skelnes mellem blinde alarmer (der er unødvendig udrykning på grund af tekniske fejl eller unødvendig alarmering på grund af en misforstået situation); og fejlalarmer, der er ulovlig alarmering, hvor anmelder ved, at der ikke er brug for en udrykning.

En korrekt installation af tågesikring er en udbygning af det eksisterende alarmanlæg, hvor tågegeneratoren først aktiveres efter både tyverialarmen og en sensor på tågegeneratoren er blevet aktiveret. Derfor er der meget få muligheder for blinde alarmer på grund af tekniske fejl.