Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
  Varegruppeskema
  Sikringsniveau
  • AIA installationserklæring
  Tågesikring
  Referencer
  ITV sikring
  Havnesikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

SikkerhedsBranchens har udarbejdet sine egne installationserklæringer.

Baggrunden er utilfredshed med F&P’s installationserklæringer. De er ikke så praktisk anvendelige, som man gerne vil have, og de levner ikke mulighed for at få kundens underskrift.

Der er taget højde for, at SikkerhedsBranchens erklæringer indeholder de oplysninger, der skal være på en installationserklæring. Man kan derfor trygt bruge SikkerhedsBranchens installationserklæringer.

Det skal understreges, at man frit kan vælge hvilken erklæring, man vil bruge, ligesom man kan lave sin egen erklæring. Den skal blot som minimum indeholde de oplysninger, F&P’s erklæringer indeholder.

Hent erklæringerne i wordformat ved at klikke på nedenstående links:

 Senest opdateret 16.01.2006