Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
  Beskyttelse af aktiver
  Risikostyring - Hvorfor?
  Total risiko
  Selskabsstyring
  Sikringsniveauer
  • Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Definition: Total Risiko Styring - TRS

Total Risiko Styring er en systematisk proces for identifikation, måling, styring og økonomisk kontrol af trusler mod en virksomheds aktiver, passiver og fremtidig indtjening.

Målet er, at der for alle trusler mod virksomheden, er et system, der sætter os i stand til at foretage følgende:

Identifikation af risikoen.
Sandsynlighed for at hændelsen opstår.
Dokumentere aktiv risiko- og skadesstyring.

Hvad er konsekvensen:
Katastroferisici / livstruende.
Risici der ses i regnskabet.
Acceptable risici.

Risikokontrol:
Hvilke risici skal elimineres
Hvilke risici skal forebygges
For hvilke risici skal konsekvenserne begrænses 
Katastrofeplaner for disse risici

Risikofinansiering:
Egen finansiering
Forsikring

Totale risikoomkostninger:
Alle tab og skader inkluderes
Forebyggelse/risikobegrænsning
Forsikring
Selvrisiko
Administration