Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
  Beskyttelse af aktiver
  Risikostyring - Hvorfor?
  • Total risiko
  Selskabsstyring
  Sikringsniveauer
  Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator


Præmie kontra risici/skadesforebyggelse

Millioner at spare gennem risikostyring

Mange danske virksomheder er overforsikrede og uden den rette sikring og sikkerhed – måske uden at ledelsen er det bekendt. Man kan spare millioner af kroner, hvis virksomhederne bliver bedre til at analysere deres egne forretningsmæssige risici og mulighed for at optimere deres risikostyring.

 

Det vurderer konsulent firmaet Nordic Risk Consulting, der gennem de sidste 2 år har undersøgt ca. 100 større og mellem store virksomheder for at finde ud af, hvor de står i forbindelse med risikostyring af deres aktiviteter.

 

Konklusionen er, at 70 % af virksomheder stadig er på et stadie, hvor de har gode muligheder for at skære kraftigt ned på deres forsikringspræmier, for at få en lettere og billigere administration eller samlet set minimere de totale risiko omkostninger.

 

Typisk kan der spares op til 20 pct. af de omkostninger, der er forbundet med håndtering af risici. Da omkring 1½ til 2 pct. af omsætningen i gennemsnit går til risikoomkostninger, så vil talet på bundlinjen være i millioner i de største virksomheder og nået mindre beløb for de mellemstore virksomheder i Danmark.

 

En stor gruppe virksomheder har ikke koordineret deres styring af de daglige risici. En person køber forsikringer, en anden passer på salg, en tredje dækker valuta af og en fjere tager sig af de sikring- og sikkerhedsmæssige aspekter mens resten skaber det aktivitetsmæssige virke på virksomheden.

 

De optimerer alle sammen opgaverne inden for deres egen område, men det ender med en usammenhængen løsning fælles styring og for stor uensartet risikostyring, når man ser på det oppefra. Tingene hænger måske sammen, men hvis det går galt et sted, kan der være en modsat eller negativ effekt af virksomhedens risici et andet sted i organisationen.

 

Den samlede løsning skal ses i konceptet med styring af de totale risikoomkostninger for driften af en virksomhed. For yderligere information herom kan man kontakte Nordic Risk Consulting.

 

Nordic Risk Consulting