Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
  • Beskyttelse af aktiver
  Risikostyring - Hvorfor?
  Total risiko
  Selskabsstyring
  Sikringsniveauer
  Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Beskyttelse af aktiver

Beskyttelse af en virksomheds aktiviter og drift er i dag en stigende vital risikofaktor. Dette vægtes højt hos den enkelte virksomhedsledelse og beslutningstager med udgangspunkt i beskyttelse af virksomhedens værdier og fortsatte drift.
 
Den samlede risikoprofil for den enkelte virksomhed er under stadig udvikling. Den totale risikostyring af en virksomhed aktiviteter og vil derfor i de kommende år få større og større betydning.
 
Virksomhedernes risiko ændres konstant og har løbende behov for ajourføring. Dette har ikke kun indflydelse på de forsikringsbare risici, men tillige i høj grad stor indflydelse på virksomhedens egne risici og evne til at overleve efter en betydende skade. Dette uanset om den er forsikret eller uforsikret.
 
En afbalanceret udarbejdet risikostyring er derfor af stor betydning for den enkelte virksomheds evne til at overleve efter en betydelig skade. Selv en mindre skade har stor mulighed for at udvikle sig til et omfang, der viser at være ukontrollabelt.
 
En af de vigtigste parametre i dette sammenhæng er at kende og være sine risici bekendt. Med andre ord en velovervejet risikostyring inden for virksomhedens aktivitetsområder.
 
En uvildig riskostyring er det fundamentale grundlag for mit tilbud til Dem i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens risikoprofil inden for følgende risikoområder:

  • Brand
  • Tyveri
  • Maskinskade
  • Driftstab

Efterfølgende udarbejdede tabsscenario vil danne grundlag for afdækning af risici, der kan eller eller ikke kan forsikres. Dette tabsscenarie kan tillige danne grundlag for virksomhedens ajourføring i henhold til de forsikringsbare risikoområder.
 
© Nordic Risk Consulting / oktober 2021