Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
  Forretningsaftale
  CV
  • Forretningskoncept
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Forretningskoncept med Nordic Risk Consulting

Tag dette forretningskoncept med til næste sikrings- og sikkerhedsmøde på virksomheden. Efterfølgende er beskrevet et forretningskoncept mellem virksomheden og Nordic Risk Consulting samt information vedrørende Nordic Risk Consulting.
 

Indledning
Nordisk Risk Consulting (NRC) blev stiftet den 1. juni 2001 med den målsætning at yde uvildige konsulentydelser inden for følgende områder:

1. Risikoanalyser og risikovurdering i forbindelse med tingskadeforsikrings-programmer.

2. Risikostyring vedrørende tingskadeforsikring og generel risikostyring.


3. Assistance i forbindelse med tingskadeopgørelser.

 

N R C dækker primært hele Europa. Vores rådgivning lægger stor vægt på at analysere risici ud fra professionelle og anerkendte metoder. Disse metoder er baseret på mange års professionel erfaring og rådgivning til danske / udenlandske erhvervsvirksomheder, amter og kommuner i Danmark.

Disse metoder er samtidig enkle og giver et overskueligt billede af virksomhedens risiko. Tillige vil konceptet vise de optimale mulighederne, der skal til for at minimere en skade med efterfølgende omsætningsmæssige nedgang samt økonomisk trussel i forbindelsen med virksomhedens aktiver og profit.

 

1. Risikoanalyser og Risikovurdering, primært i forbindelse med tingskade forsikringsprogrammer

Som grundlag for NRC´s koncept, er der udarbejdet et analyseværktøj i form af en risikorapport baserede enten på en traditionel tingskadeinspektion eller udført som en kombination af spørgeskemaer fremsendt til den enkelte virksomhed. Herefter returneres rapporterne til
NRC med efterfølgende indtastning af risikooplysningerne.

Det unikke i disse analyseformer er, at de primært er udarbejdet i Excel og at dette vil lette samtlige opgaveprocesser i den nødvendige håndtering af de forskellige værdimæssige oplysninger i relation til et forsikringsprogram.

 

2. Risikostyring vedrørende tingskadeforsikring og generel risikostyring

Hovedvægten på de ydelser som NRC kan tilbyde, er det centrale koncept i forbindelse med risikostyring. Dette koncept, med en sikrings- og sikkerhedsvurdering, er enkel og kundevenlig med vægt på en professionel anerkendt risikoanalyse.

Metoden giver et let overskueligt billede med status på den enkelte virksomhed samt et samlet risikobillede for hele virksomheden. Ledelsen får en vurdering af det aktuelle status af virksomhedens sikrings- og sikkerhedsmæssige niveau. Et godt redskab i forsikringsmæssig forhandling. I selve rapporten beskrives de muligheder, der optimalt vil være for at minimere den enkelte risiko.

 

For på sigt, at kunne styre denne risk management opgave, overføres de respektive forslag til risikoforbedringer til et enkelt overskueligt værktøj. Dette benævnes som ”risikostyring / kontrolsystem” for den enkelte virksomhed. Dette værktøj giver et let overskueligt billede til brug for forsikringsmæssige ansvarlige person.

 

3. Assistance i forbindelse med tingskadeopgørelser
Dette fokus område er ikke nærmere beskrevet i dette notat. Henvisning til NRC´s notat ”Når skaden sker – hvad så ?”


Fremtidig fokus hos virksomheden

Ledelsen på den enkelte virksomhed har brug for professionel teknisk rådgivning vedrørende risikostyring. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvilken behov den enkelte virksomhed har.

Det kan være områder den enkelte ledelse selv kommer ind på eller de problemstillinger ledelsen bliver forelagt. Ikke fordi det nødvendigvis er et problem, men nærmere en opgave der kan løses til gavn for den enkelte virksomhed vedrørende dennes aktiviteter og det fortsatte eksistensgrundlag.


Trusselsbillederne kan være

IT-sammenbrud, el-sammenbrud, sygdomsepidemier, miljøkatastrofer, forurening af vandforsyningen, oversvømmelser, orkaner, skypumper, isvintre, massive befolkningsbevægelser, organiseret kriminalitet, naturgasulykker, forsyningsproblemer, terrorangreb med kemiske våben, bevist eller ubevist flystyrt, skibskatastrofer, udslip fra bioteknologiske virksomheder og brande.

 

Med dette som udgangspunkt i dialogen med ledelsen på virksomheden, vil svaret og opgaven med stor sandsynlig blive. ”Hvordan forbereder vi os mod nogle af disse trusler”?

 

Ikke enkelt og ligetil, men et godt værktøj vil være en overskuelig alarmering, beredskabs- og katastrofeplan eller med den engelske betegnelse ”Alarm, Business and Contingency plan” (NRC´s ABC plan). Dette er ikke et skræddersyet værktøj, men et værktøj der formes efter den enkelte virksomhed i en så let overskuelig version som mulig. Dette vil afgjort være af værdi for virksomheden og et godt redskab til at minimere følgevirkningerne efter en skade.

 

Konklusionsmæssigt vil fokus være rettet mod Total Risiko Styring (TRS) af virksomhedens aktiviteter, hvor de forsikringsmæssige opgaver er en del af det samlede koncept.

 

Fremtidigt samarbejde med Nordic Risk Consulting

Det samlede koncept vedrørende risikostyring for virksomheden kan anskueliggøres i 4 fokusområder:

 

  • Udarbejdelse af risikoanalyser til forsikringsmæssigt udbud.
  • Fastholdelse af eksisterende sikringsniveau.
  • Optimerer sikringsniveauet svarende til den aktuelle driftsaktivitet.
  • Udbygge vide vedrørende skadesforebyggelse.

Dette vil for NRC side kunne ske med udgangspunkt fra virksomheden, med vægt og fokusering på teknisk servicering af de enkelte virksomheder.

 

Dette funktionsområde kan være i forbindelse med de forsikringsmæssige udbud eller deres forsikringsmæssige sonderinger hos forsikringsselskaberne med udarbejdelse af tingskade risikoanalyser etc. på dansk eller engelsk.

Et andet emne vil være rådgivning og assistance i forbindelse med skader, værdisættelse af virksomheders aktiver og forsikringsmæssige driftstab samt generel risikostyring..

 

Økonomiske betragtninger for NRC
NRC´s målsætning er at året 2001 var fokus på opbygning af brugbare koncepter og værktøjer inden for risikoanalyse og risikostyring som filer enten i Word eller Excel.

Året 2001 har ikke fokus på omsætning, men på udvikling og markedsføring med efterfølgende ydelser primo 2002 med det formål at drive virksomheden Nordic Risk Consulting.
Omsætningen i 2002 har været ca. 100.000 kr. I 2003 var omsætningen ca. 400.000 kr, mens omsætninger i år 2004 kom op på 650.000 kr og i 2005 kom omsætningen op på  850.000 kr. Omsætningen har de seneste år har ligget på mellem 250.000 kr. og 350.000 kr. pga. ½ tids aktivitetet.

 

Afslutning
NRC har siden opstarten udviklet og opdateret et unikt professionelt koncept, der er til gavn for de eksisterende og kommende kunder. Dette koncept vil lette de administrative funktioner mellem virksomheden, den forsikringsansvarlige og forsikringsmægleren / forsikringsselskabet.

Såfremt der er yderlige spørgsmål eller kommentarer, bedes De venligt kontakte Nordic Risk Consulting.

 

Med venlig hilsen

Nordic Risk Consulting