Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
• Indbrudssikring
  Varegruppeskema
  Sikringsniveau
  AIA installationserklæring
  Tågesikring
  Referencer
  ITV sikring
  Havnesikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Forsikringskrav - generelt:

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når du skal forsikre jeres virksomhed. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau og dit sikringsniveau er et udtryk for den risiko, din virksomhed har for indbrud. Dit niveau fastlægges ud fra de varer, du har til salg og værdien af disse varer, samt af det it-udstyr du selv bruger i virksomheden. 

Undermenu:
Sikringsnuíveauer
Varegruppeskema
Sikringsniveau
AIA installationserklæring
Tågesikring
ITV sikring
Havnesikring

De 6 sikringsniveauer:

Forsikringsselskaberne indføre fra 1/7 2005 ny betegnelse på sikringsniveauerne. Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves. Jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræves.
 
Der er i alt 6 sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste.

Når du kender dit sikringsniveau, kan du se de krav, dit forsikringsselskab stiller til din indbrudssikring.

Nye sikringsniveauer

Gamle sikringsniveauer

Sikringsniveau 10

Sikringsniveau I

Sikringsniveau 20

Sikringsniveau II

Sikringsniveau 30

Sikringsniveau III

Sikringsniveau 40

Sikringsniveau IV

Sikringsniveau 50

Sikringsniveau V

Sikringsniveau 60

Sikringsniveau VI

Du skal dog være opmærksom på, at dit forsikringsselskab kan kræve yderligere sikring, end den der er beskrevet her.
 
Dit endelig sikringsniveau og den aktuelle sikring er altid en aftale mellem dig og dit forsikringsselskab.

For nærmere information kontakt Nordic Risk Consulting 

Kilde: Forsikrings & Pension