Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
  • Version 1.0
  Version 2.0
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Tingsskade Risikoanalyse (version 1.0)

1. Forside
Oplysninger om forsikringstager og virksomhed med adresse samt navne på de involveret personer.

2. Indholdsfortegnelse
Notering af eventuelle bilag.

3. RESUMÈ
Virksomhedsprofil, placeringsmæssig profil, risikoprofil og ændringer i forhold til sidste besøg.

4. AKTIVITETER
Branche, produkter, driftsforhold og udvendige anlæg.

5. BYGNINGSOPLYSNINGER
Ejeroplysninger, BBR ejermeddelse, oplysninger om bygning jf. BBR, yderligere bygningsoplysninger og bemærkninger.

6. PRÆMIEBEREGNINGSGRUNDLAG
PBG / nyværdi og brandsektionering / største brandsektion.
 
7. KORTSLUTNINGS- OG EDB-RISICI
 Jf. skema.
 
8. DRIFTSTABSRISICI
Bygningsanlæg, tekniske anlæg, produktionsanlæg, lager, levendørafhængighed og andre driftstabsmæssige oplysninger.
 
9. BESKYTTELSE
Fysisk beskyttelse, anden skadesbeskyttelse, orden og renlighed, procedure, forebyggende vedligeholdelse og sikring af driften.
 
10. TABSESTIMERING – PML, EML & Amount Subject
Forsikringsværdier, PML-, EML- og Amount Subject med tabsestimering / tabsscenario.
 

 © Nordic Risk Consulting / januar 2021