Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
• Risikostyring
  Beskyttelse af aktiver
  Risikostyring - Hvorfor?
  Total risiko
  Selskabsstyring
  Sikringsniveauer
  Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Risikostyring

Risikostyring foretages indefor følgende fokusområder:

  • Risikostyrings og kontrolsystem med anbefalingerne fra risikovurderingen.
  • Kategorisering af de enkelte forslag til risiko minimering og skadesbegrænsning.
  • Investeringsoverslag med status og kommentarer.