Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
• Risiko Info
  Varmt arbejde
  El-opladeplads
  Termografering
  Total Risiko Styring
  Selvinspektion
  Fyraftenseftersyn
  ATEX
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Risiko Info Nr. 01

 • Fyraftenseftersyn
  Fyraftenseftersyn og ordensregler for produktions- og lagerområder. For at nedsætte risikoen for brand og anden skade, bør der etableres regler og instrukser ved arbejdstis ophør.

Risiko Info Nr. 02

 • Varmt arbejde instruks 
  Sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde med anvendelse af gasbrænder, slibeværktøj, svejseanlæg, skærende værktøjer, varmepistoler og andre gnistdannende værktøjer ifm. tagdækning og metalbearbejdning.

Risiko Info Nr. 03

 • Afbrydelse af aut. sprinkler- og/eller brandalarmeringsanlæg.
  Meddelse om afbrydelse af det aut.  sprinkler- og/eller aut. brandalarmeringsanlæg skal sende til forsikringsselskabet.

Risiko Info Nr. 04

 • El-opladeplads
  Vejledning ved indretning af el–opladeplads til el-trucks og andre batteriopladelige arbejdsmaskiner.

Risiko Info Nr. 08

 • Termografering:
  Ved at benytte termografering kan virksomheder forebygge dyre driftsstop på eltavler og elektriske anlæg samt risiko for kortslutning i tavleanlæg / styretavler med efterfølgende brand.

Risiko Info nr. 09

 • ATEX risikovurdering
  ATEX direktivet omhandler sikring af eksplosionsfarlige områder. Direktivet omhandler arbejdstagers sikkerhed i eksplosionsfarlige områder og steder. Direktivet er tiltrådt af alle EU lande i 2003 og impleteringen skal være på plads senest den 30 juni 2006.

Risiko Info nr. 10

 • Total Risiko Styring - TRS
  Total Risiko Styring er en systematisk proces for identifikation, måling, styring og økonomisk kontrol af trusler mod en virksomheds aktiver, passiver og fremtidig indtjening. Målet er, at der for alle trusler mod virksomheden, er et system, der sætter os i stand til at minimering af de enkelte risici.

 

Opdateret januar 2006. For yderligere risiko information - kontakt Nordic Risk Consulting.