Forside
• Forsikringsmæssig Risikoinspektion
  Version 1.0
  Version 2.0
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Forsikringsmæssig risikoinspektion af industri- og erhvervsvirksomheder samt regioner og kommuner.

Version 1.0 
Version 2.0

Formålet med denne risikoinspektion er alene rette imod indhentning af tilbud på en Tingskade forsikring.

Der er 2 versioner alt afhængig af hvilken risici, der ønskes afdækket hos et forsikringsselskab.

 

I forbindelse med indhentning af tilbud på en Tingskadeforsikring fra et dansk eller udenlands forsikringsselskab kan det være en fordel, at risikorapporten udarbejdes på engelsk.
Se venligst den engelske "Frontpage".